โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนพ่ือแม่พี่น้องผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดนันทาวาส หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข้าวหอม เวลา 07.00 น.


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th