กิจกรรมการแสดงศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรกรในท้องถิ่น

 

คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 

"จัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมแก่ชุมชนในท้องถิ่น" 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ใน

 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 16.00

น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลเหมืองแก้

 

ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 

1. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์เอนกประสงค์

รับผู้สนใจ จำนวน 35 คน

 

2. การถนอมอาหาร/การแปรรูปอาหาร

รับผู้สนใจ จำนวน 35 คน

 

3. การจัดและตกแต่งดอกไม้สด/การทำน้ำดื่มสมุนไพร

รับผู้สนใจ จำนวน 35 คน

 

4. การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา  

รับผู้สนใจ จำนวน 35 คน 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th