ประชาสัมพันธ์ตู้รับฟังความคิดเห็น สำหรับประชาชน

ประชาสัมพันธ์ตู้รับฟังความคิดเห็น สำหรับประชาชน 

ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น  เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  เพื่อให้เทศบาลตำบลเหมืองแนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องทั่วถึง

ดังนั้น  จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประสบปัญหา หรือต้องการเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในตู้รับข้อคิดเห็นของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  จุดติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยมีกำหนดเปิดตู้รับความคิดเห็นในทุกๆ วันที่ 30 ของทุกเดือน  หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook FanPage มาได้ทาง Inbox Page Facebook ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - โรงเรียนช่องพรานวิทยา


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th