โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนฯ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้กำหนดการจัดงาน “โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ งานธงฟ้า ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม2557ณ หาดทรายเหมืองแก้ว    หมู่ 1 บ้านน้ำต้น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะประชาชน อย่างใกล้ชิด    และทั่วถึง การอำนวยความสะดวกในการติดต่องาน การให้บริการด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2557 ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอลชายหาด จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และองค์การบริหารส่วนจัำงหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประสานงานโดย ท่านสจ.จีรเดช จีแดง


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th