นัดสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th