แจ้งประชาสัมพันธ์การเริ่มการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เหมืองแก้วเกมส์ 57)

เริ่มการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เหมืองแก้วเกมส์ 57"

 

โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

 

ตามตารางดังนี้

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th