แจ้งประชาสัมพันธ์การเริ่มการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เหมืองแก้วเกมส์ 57)

เริ่มการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เหมืองแก้วเกมส์ 57"

 

โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

 

ตามตารางดังนี้

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th