แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เหมืองแก้วเกมส์ 57" 
 

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดการรัฐประหาร ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชน ออกจากเคหะสถาน (ที่พักอาศัยฯ) ในเวลา 22.00 น. - 05.00 น. หลังรัฐประหาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เหมืองแก้วเกมส์ 57"

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ขัดต่อประกาศเคอร์ฟิวดังกล่าว เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

 

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด

 

และหากจะดำเนินการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th