การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 9 ตำแหน่ง
โดยเทศบาลตําบลเหมืองแก้วจะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตําบลเหมืองแก้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th