แจ้งขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงวันที่30กันยายน2563

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลา

   -งวดที่หนึ่งชำระภายในเดือนกันยายน2563

   -งวดที่สองชำระภายในเดือนตุลาคม2563

   -งวดที่สามชำระภายในเดือนพฤศจิกายน2563

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม2563

4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2563

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชำระภาษีทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th