เชิญชวน เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลเหมืองแก้ว เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7-15 ปี

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเีรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ตั้งแ่ต่เวลา 9 โมง ไปจนถึง บ่าย 3 โมงครึ่ง

โดยจะมีกิจกรรมศิลปะ งานประดิษฐ์ต่างๆ และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแสนสนุก กับเจ้าของภาษา ส่งตรงจากประเทศอังกฤษ

อย่าลืม!! อย่าำพลาด!! 

กิจกรรมครั้งนี้ฟรีตลอดงาน ทั้งของว่าง อาหารกลางวัน พร้อมอุปกรณ์ฝึกอบรม พร้อมกันนี้หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นน้องๆ จะได้ของที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองกลับบ้านไปเชยชมอีกมากมายหลายอย่างนะค่ะ เชิญได้ที่

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้วหลังเล็ก ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th