ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสอบข้อมูล ภ.ด.ส.1

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้วประจำปี พ.ศ.2563

 

เพื่อปิดประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการแนบท้ายประกาศ

ซึ่งประกาศดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว หรือที่เว็บไซต์ www.muangkaew.go.th 

 

ตามเอกสารที่แนบดังนี้

ภ.ด.ส.1 หมู่ 1 บ้านน้ำต้น

ภ.ด.ส.1 หมู่ 2 บ้านต้นผึ้ง

ภ.ด.ส.1 หมู่ 3 บ้านป่าไผ่

ภ.ด.ส.1 หมู่ 4 บ้านดอนตัน

ภ.ด.ส.1 หมู่ 5 บ้านหนองเขียว

ภ.ด.ส.1 หมู่ 6 บ้านวังป้อง

ภ.ด.ส.1 หมู่ 7 บ้านสันเหนือ

ภ.ด.ส.1 หมู่ 8 บ้านทุ่งข้าวหอม

ภ.ด.ส.1 หมู่ 9 บ้านศรีวารี

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th