ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่่อง

ได้แก่

1.เรื่องคัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด

2.เรื่องซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้บางทีก็ชำรุดทำยังไงดี

3.เรื่องดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่

เพื่อเผยแพร่สืบไป

คลิกเพื่อดูเนื้อเรื่องทั้งหมด


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th