ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
 

ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ

 

-วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

-พักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th