ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th