ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th