ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่  หมู่ที่ 1 - 9  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว.pdf

ร่างขอบเขตโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่  หมู่ที่  1 - 9  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว.pdf


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th