ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่  หมู่ที่ 1 - 9  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว.pdf

ร่างขอบเขตโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่  หมู่ที่  1 - 9  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว.pdf


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th