รับบริจาคเลือด

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเหตุและมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตอีกทั้งเพื่อช่วยเหลือทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th