ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แจ้งประชาสัมพันธ์

#ปิดประกาศเชิญชวนให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ณ บอร์ดสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ปิดประกาศ 15 วัน (2 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2562)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th