ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แจ้งประชาสัมพันธ์

#ปิดประกาศเชิญชวนให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ณ บอร์ดสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ปิดประกาศ 15 วัน (2 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2562)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th