แจ้งการรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา
แจ้งประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

สำนักปลัดฯ

- คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 อัตรา

- คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บขยะ) จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

- คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ) จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

- คนงานทั่วไป (งานดูแลทางสาธารณประโยชน์) จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษา

- คนงานทั่วไป (งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว) จำนวน 1 อัตรา

 

enlightened+++++คลิก ++++enlightened

รายละเอียดประกาศ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th