ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เพื่อการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th