เชิญเที่ยวงานดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560
ใกล้เข้ามาแล้วจ้า
 
งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 
 
8-9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำปิง บ้านหนองเขียว 
 
รายการประกวดภายในงานมีดังนี้
==>>

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th