ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้รวบรวมผลคะแนนการสอบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนน ดังนี้

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th