รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 19 - 27 กันยายน 2559 นั้น  บัดนี้ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามเอกสารที่แนบนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th