ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th