ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

***********************************************


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th