ประกาศรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

เพื่อปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วดังต่อไปนี้

*****************************

1. พนักงานช่วยเหลืองานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร จำนวน 2 อัตรา

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th