ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สำนักงานเทศบาลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540

 

 

 

ที่ตั้ง/แผนที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
 

































สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th