ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานเทศบาลเหมืองแก้ว


ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 เบอร์ติดต่อภายในกด 11 สำนักปลัด 

                                                 เบอร์ติดต่อภายในกด 12 ส่งแฟกซ์

                                                 เบอร์ติดต่อภายในกด 13 กองการศึกษา 

                                                 เบอร์ติดต่อภายในกด 14 กองคลัง 

                                                 เบอร์ติดต่อภายในกด 17 กองช่าง 

E-mail : muangkaew_abt@hotmail.co.th

Facebook Fanpageเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม

ที่ตั้ง/แผนที่เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th