รับเรื่องร้องเรียน

 

* หัวข้อเรื่อง :
* เลขประจำตัวประชาชน :
* ชื่อ-นามสกุล :
* ที่อยู่ :
* เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
* รายละเอียด :
 

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th