ข่าวเด่น
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565  >> อ่านต่อ

แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน 9-11 มีนาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม #แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน - วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.-12.00 น. ปากทางบ้านวังดิน, บ้านหนองวงศ์ปากซอย 5, สวัสดิการทหารมิ่งมงคล (ซอย33/5 ซอย33/6 ซอย33/7) #ช่วงบ่าย 13.00 น.-16.00 น. บ้านน้ำต้น(โรงสีข้าว), จัดสรรอภิชัยหลังวัดน้ำต้น, จัดสรรธารทอง(หลังวัดน้ำต้น) บ้านน้ำต้น (ซอยชุณห์พิมาณ2) - วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.-12.00 น. บ้านวังป้อง(หน้าวัด), บ้านวังป้อง (หน้าซอย 6), บ้านวังป้อง (หน้าซอย 2) #ช่วงบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. บ้านทุ่งข้าวหอม (ใกล้สวนดอกไม้ลุงผล), หมู่บ้านกาญจน์กนก (หนองเขียว) - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.- 12.00 น. บ้านดอนตัน (พิกัด 18.887,98.976), บ้านดอนตัน (พิกัด 18.889,98.976), บ้านดอนตันหน้าวัด (พิกัด 18.893,98.978) #ช่วงบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. บ้านดอนตัน (หน้าเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว), บ้านจัดสรรพิมาน, บ้านป่าไผ่ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าว ไม่มีกระเแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ตามแจ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน  >> อ่านต่อ

21-27 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมรณรงค์
“สัปดาห์ คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19”  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

ประกาศฉบับที่ 3
กำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2564/65  >> อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  >> อ่านต่อ

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564  >> อ่านต่อ

การประกาศเจตนารมณ์
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  >> อ่านต่อ

เกิดเหตุลมพายุพัดเมื่อคืนวันที่ 19 มกราคม 2565
เจ้าหน้าที่เร่งปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่  >> อ่านต่อ

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุม
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  >> อ่านต่อ

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุม
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  >> อ่านต่อ

ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำ
กำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2564/65  >> อ่านต่อ

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2565 โดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2565 โดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษ  >> อ่านต่อ

1 2 3 4 5

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th