ข่าวเด่น
การรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"  >> อ่านต่อ

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้วประจำปี พ.ศ.2563  >> อ่านต่อ

แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563
แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปาปี2563  >> อ่านต่อ

ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลา การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  >> อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 210 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร งบประมาณ 298,000 บาท  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 11 บ้านสันเหนือ หมู่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 55 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร งบประมาณ 58,000 บาท  >> อ่านต่อ

ด่วนที่สุด แจ้งให้ผู้ประกอบการมาแจ้งลงทะเบียน
ทางจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านค้าในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ สภาพอากาศฝุ่นควัน PM2.5
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระวังอันตรายจากสภาพอากาศฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน 420,000 บาท  >> อ่านต่อ

ประกาศประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  >> อ่านต่อ

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เทศบาลตำบลเหมืองแก้วมีการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  >> อ่านต่อ

รับบริจาคเลือด
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเหตุและมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตอีกทั้งเพื่อช่วยเหลือทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ #ในวันพุธที่22สิงหาคม2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม เชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ตามกำหนดการนะค่ะ  >> อ่านต่อ

ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดประกาศเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

1 2 3 4 5

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th