ข่าวเด่น
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมระดับตำบล
วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  >> อ่านต่อ

การจัดเก็บขยะมูลฝอย
เปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างในการจัดเก็บขยะภายในตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เชิญชวนเข้าร่วมเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการปฎิรูปประเทศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาการเรียนรู้วัดวิจิตรวารี บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ภายในตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 3 สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,130 ตารางเมตร  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2558  >> อ่านต่อ

รับสมัครนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง
รับสมัครนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง เข้าแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ในนามทีมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 , วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 และวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 นี้  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก ตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 3 จุด  >> อ่านต่อ

รณรงค์การใช้จักรยานในการขับขี่
รณรงค์การใช้จักรยานในการขับขี่ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ลดการใช้พลังงาน เพื่อการออกกำลังกายที่ดีมีสุขภาพที่ดี  >> อ่านต่อ

การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนสุขภาพชุมชน
ขอเชิญประชุม การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาการศึกษา และแผนสุขภาพชุมชน  >> อ่านต่อ

การจัดการแข่งขันกีฬาเหมืองแก้วเกมส์
การแข่งขันกีฬา ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนตัน  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องสอบราคาจ้าง (ครั้งที่ 2)  >> อ่านต่อ

รับซื้อใบไม้แห้ง กิโลกรัมละ 1 บาท
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อใบไม้แห้ง ตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อลดการเผาและเป็นปัจจัยการผลิต รับซื้อใบไม้แห้ง ในกิโลกรัมละ 1 บาท  >> อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน ในตำบลเหมือแก้ว โดยค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ครัวเรือนละ 40 บาท ต่อ เดือน  >> อ่านต่อ

1 2 3 4 5

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th