โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดยท่านนายกวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว และคณะผู้บริหารพร้อมกลุ่มผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกัน
 
จัดกิจกรรม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"
 
ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลำน้ำแม่คาวบ้านป่าไผ่ ม. 3 ต.เหมืองแก้ว เชื่อมต่อบ้านแม่โจ้ ม. 4 ต.สันทราย
เพื่อให้บริเวณริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ตลอดจนดูแลรักษาคูคลองให้อยู่ในสภาพดีอันจะช่วยส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่น
โดยร่วมกันขุดลอกคูคลอง กำจัดเศษวัชพืชและผักตบชวา การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ การทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งน้ำคูคลองให้สะอาด สวยงามต่อไป

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th