โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยมีท่านนายกวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการพร้อมเข้ารับการอบรมดังกล่าว
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของการทำงานของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th