โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับ ศูนย์บริการถ่ายทอดและเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางการดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th