โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0022

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0022 บ้านศรีวารี หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เชื่อม บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่#จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างในการดำเนินการดังกล่าวด้วยโดยกำหนดเริ่มงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th