โครงการผ่อดีดี กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการจัดโครงการผ่อดีดี โดยได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว 

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th