โครงการผ่อดีดี กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการจัดโครงการผ่อดีดี โดยได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว 

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th