โครงการรณรงค์และกำจัดหอยเชอรี่ตลอดจนศัตรูพืชตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกันศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์และกำจัดหอยเชอรี่ตลอดจนศัตรูพืชตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวลดการใช้สารเคมี โดยใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th