โครงการรณรงค์และกำจัดหอยเชอรี่ตลอดจนศัตรูพืชตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกันศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์และกำจัดหอยเชอรี่ตลอดจนศัตรูพืชตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวลดการใช้สารเคมี โดยใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th