งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมริมฝั่งปิงบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 ทางเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลั ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ ร่วมกันจัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก โดยภายงานในมีกิจกรรมการประกวดไม้ดอก พืชผลทางการเกษตร การประกวดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดขวัญใจวันดอกไม้บานฯ และกิจกรรมอีกมากมายหลายกิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th