งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559” ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก ได้รับความสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมกลางแจ้ง การแสดงต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และของรางวัลแจกมากมาย


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th