สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านดอนตัน รพ.สต.บ้านวังป้อง กศน.ตำบลเหมืองแก้ว ชมรมจักรยานเสือเหมืองแก้ว จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่าน ณ ลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำปิงบ้านหนองเขียว โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านจีรเดช จีแดง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th