งานดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

 

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมงานวันดอกไม้และผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมริมฝั่งปิงบ้านหนองเขียว โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาฯ ท่านจีรเดช  จีแดง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานฯภายในงานมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร ดอกแอสเตอร์ เบญจมาศ การประกวดการจัดแจกันทรงต่ำ จัดกระเช้าผักสด การประกวดรำวงย้อนยุค การแข่งขันห่อดอก พร้อมการแสดงจากศิลปินล้านนา วิฑูรย์  ใจพรหม พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th