งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2557

 

สภาวัฒนธรรมตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลและบริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำักัด (สาขาสันทราย) จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลเหมืองแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานกิจกรรมริมฝั่งปิงบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 ได้รับเกียรติจากท่านประจวบ  กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลเหมืองแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th