โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

       เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยการนำของนายกวิชัน เมธา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง คณะครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และหมู่บ้านนนนิภา แม่โจ้ จัดกิจกรรมอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเปิดเวทีให้แก่ภูมิปัญญาในพื้นที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ด้านสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแก่เยาวชนรุ่นหลัง ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ แปลงนาสาธิตเพื่อการเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th