ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเสถียร จันทรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว เป็นประธานในการประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผน ติดตาม หารือในการปฏิบัติงานร่วมกันและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุมเพื่อเน้นย้ำของการแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วทุกท่าน ได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th