กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมการฉีดวัคซีน "ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 8-19 เมษายน 2565 โดยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดเพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในตำบลเหมืองแก้ว โดยประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนกันอย่างถ้วนหน้า


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th