การประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเหมืองแก้ว

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยนายกวิชัน เมธานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลเหมืองแก้ว ดำเนินการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตำบลเหมืองแก้ว โดยได้เชิญผู้ประกอบการ และประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลเหมืองแก้ว 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th