การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้วครั้งแรก

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น อำเภอแม่ริมจึงได้มีประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้วครั้งแรก โดยได้กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้วครั้งแรก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th