การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดทำโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว กิจกรรม การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 180 คน
ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการปฎิบัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ปลัดอบต.ห้วยทรายและนิติกร อบต.ดอนแก้ว วิทยากรประจำอำเภอแม่ริม

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th