Slide 1

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้นนะค่ะ

Slide 2

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

ข่าวเด่น
เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  >> อ่านต่อ

"ชาวเชียงใหม่ร่วมใจก้าวไปด้วยกัน เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว"
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่ง "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจก้าวไปด้วยกัน เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว" ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  >> อ่านต่อ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้วให้ผู้รับจ้างเหมาจัดเก็บขยะพร้อมกำจัด โดยเป็นการ จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ 4
ประกาศประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว โดยจ้างเหมาจัดเก็บขยะพร้อมกำจัด โดยเป็นการ จัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว e-bidding ครั้งที่ 4  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th