Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

Slide 3

ด่วนที่สุด แจ้งผู้ประกอบการลงทะเบียน

ข่าวเด่น
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 210 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร งบประมาณ 298,000 บาท  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 11 บ้านสันเหนือ หมู่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 55 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร งบประมาณ 58,000 บาท  >> อ่านต่อ

ด่วนที่สุด แจ้งให้ผู้ประกอบการมาแจ้งลงทะเบียน
ทางจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านค้าในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th