Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >> อ่านต่อ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพ
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดทำศพตามประเพณี  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th