Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลา การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  >> อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 32 บ้านหนองเขียว หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 210 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร งบประมาณ 298,000 บาท  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย 11 บ้านสันเหนือ หมู่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 55 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร งบประมาณ 58,000 บาท  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th