Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

Slide 3

ร่วมลงนามถวายพระพร

Slide 4

เชิญชวนลงทะเบียนวัคซีนโควิด

ข่าวเด่น
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565  >> อ่านต่อ

แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน 9-11 มีนาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม #แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน - วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.-12.00 น. ปากทางบ้านวังดิน, บ้านหนองวงศ์ปากซอย 5, สวัสดิการทหารมิ่งมงคล (ซอย33/5 ซอย33/6 ซอย33/7) #ช่วงบ่าย 13.00 น.-16.00 น. บ้านน้ำต้น(โรงสีข้าว), จัดสรรอภิชัยหลังวัดน้ำต้น, จัดสรรธารทอง(หลังวัดน้ำต้น) บ้านน้ำต้น (ซอยชุณห์พิมาณ2) - วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.-12.00 น. บ้านวังป้อง(หน้าวัด), บ้านวังป้อง (หน้าซอย 6), บ้านวังป้อง (หน้าซอย 2) #ช่วงบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. บ้านทุ่งข้าวหอม (ใกล้สวนดอกไม้ลุงผล), หมู่บ้านกาญจน์กนก (หนองเขียว) - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 #ช่วงเช้า 09.00 น.- 12.00 น. บ้านดอนตัน (พิกัด 18.887,98.976), บ้านดอนตัน (พิกัด 18.889,98.976), บ้านดอนตันหน้าวัด (พิกัด 18.893,98.978) #ช่วงบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. บ้านดอนตัน (หน้าเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว), บ้านจัดสรรพิมาน, บ้านป่าไผ่ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าว ไม่มีกระเแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ตามแจ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th