Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563

Slide 3

ขยายเวลาชำระภาษี

Slide 4

ขยายเวลาชำระภาษีปี2563

ข่าวเด่น
"โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"  >> อ่านต่อ

ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3  >> อ่านต่อ

การให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม แจ้งการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจะออกให้บริการประชาชนในทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th