Slide 1

เชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

Slide 2

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 3

"51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"

Slide 4

แจ้งจำนวนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Slide 5

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย และขยายไหล่ทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย รวมเป็นจำนวน 4 สาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย และขยายไหล่ทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย รวมเป็นจำนวน 4 สาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองแก้วกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >> อ่านต่อ

"51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >> อ่านต่อ

สำรวจและแจ้งจำนวนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเหมืองแก้วขอเชิญท่านแจ้งจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืองานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th